Ymgyrchoedd

Credwn fod gan bawb yng Nghymru yr hawl i gael cartref gweddus a diogel. Ac eto, er bod y DU yn un o wledydd cyfoethocaf y byd, mae llawer gormod o bobl yng Nghymru heb gartref.

Ein hymgyrchoedd →

Partneriaid corfforaethol

Oes gennych chi ddiddordeb mewn mynd i’r afael â digartrefedd a chodi proffil cyhoeddus eich sefydliad? Cysylltwch â ni i weld sut y gallwch ddod yn Bartner Corfforaethol a’n galluogi i helpu mwy o bobl.

Dod yn Bartner Corfforaethol →

Ymddiriedolaethau

Mae cymorth hael gan Ymddiriedolaethau a Sefydliadau yn sicrhau nad oes angen i unrhyw un yng Nghymru wynebu digartrefedd  ar ei ben ei hun.

Rhagor o wybodaeth →

Nid yw’r frwydr yn erbyn digartrefedd yng Nghymru drosodd. Cefnogwch ni

Cofrestrwch i gael rhagor o fanylion am godi arian (cylchlythyrau, ac ati)

Font Resize