Mae'r frwydr dros gartref yn dechrau yma.

Cycling-1-650x250

Codi arian

Beth am herio eich hun, a chael eich teulu a’ch ffrindiau i gymryd rhan er mwyn trechu digartrefedd.

Gwirfoddolwch heddiw

Ewch ati i wneud ffrindiau newydd, meithrin sgiliau newydd a brwydro dros system dai decach.

a4ypcta-650x250
RS23890_Shelter_Haywards_Heath_Kate_Stanworth-1012-650x250

Cymynrodd

Gadewch rodd yn eich ewyllys i newid bywydau pobl eraill er gwell.

Ymwelwch a'n siop

Siopwch ein amrywiaeth o anrhegion, eitemau wedi’u gwneud â llaw a nwyddau brand Shelter Cymru i helpu i gyllido ein gwasanaethau cyngor a chymorth ar draws Cymru.

LaXeRrBo

Ffyrdd eraill y gallwch gymryd camau

placard-600x350

Mae’r system dai wedi torri, ond byddwn yn ei newid gyda’n gilydd.

Ymgyrchoedd >

EbbwVale-600x350

Gall eich sefydliad wneud gwahaniaeth gwirioneddol i bobl yng Nghymru.

Corfforaethol >

RS30621_6W6A1240-original-scaled-600x350

Gall cyrff sy’n rhoi grantiau ymuno â’r frwydr i drechu’r argyfwng tai.

Ymddiriedolaethau >

YMUNWCH Â'R FRWYDR DROS GARTREF

Dewch i weld beth allwch chi ei wneud – yn eich cymuned leol a ledled Cymru – i adeiladu dyfodol tecach.

Cofrestrwch nawr i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein gwaith, ymgyrchoedd, gweithgareddau codi arian, digwyddiadau, cyfleoedd gwirfoddoli a gwasanaethau.

    Mae angen y wybodaeth hon fel y gallwn ni gadw mewn cysylltiad. Gallwch newid eich dewisiadau cyfathrebu gyda ni unrhyw bryd. Gallwch weld ein polisi preifatrwydd yma.