Rydym ar hyn o bryd yn gweithio ar brosiect ymchwil ar wasanaethau digartrefedd awdurdodau lleol a hoffem gael eich help.

Rydym yn dymuno cyfweld â phobol sydd wedi defnyddio’r gwasanaethau hyn er mwyn clywed mwy am eu profiadau, yn cynnwys:

  • sut cawsoch eich helpu
  • beth allai fod wedi cael ei wneud yn well
  • pa wahaniaeth mae’r gwasanaethau wedi ei wneud

Hoffech chi rannu eich profiadau gyda ni?

Rydym yn talu £5 am eich amser a byddwn yn cysylltu â chi rhyw fis yn ddiweddarach i weld sut mae pethau wedi mynd.

Ffoniwch ein ymchwilydd Adam Golten ar 029 2055 6068 neu ebostiwch ef ar [email protected]