Shelter Cymru yn cynnal Meistri Mini Cymru

Wrth i’r paratodau ddechrau ar gyfer Cwpan Ryder ar ddiwedd mis Medi, mae Cymru’n parhau i weld gwadddol y digwyddiad a gynhaliwyd yn 2010 yn y Celtic Manor ac, eleni eto, mae Shelter Cymru wedi cychwyn eu twrnameint golff blynyddol i chwaraewyr ifanc, addawol.

Mae golffwyr ifanc, newydd ar draws Cymru wedi cofrestru i gymryd rhan yn Meistri Mini Cymru sydd bellach yn ei 7fed blwyddyn. Mae’r achlysur yn agored i bobl ifanc sydd newydd gychwyn chwarae golff a’r rhai hynny sydd heb “handicap” golff swyddogol. Mae’r twrnamaint a agorodd yr wythnos hon yn Bryn Meadows a Llandrindod yn cael ei chwarae dros wyth cwrs ar draws Cymru gyda’r enillwyr yn dod i’r Ffeinal ar gwrs enwog y Celtic Manor yng Nghasnewydd.

Mae’r Celtic Manor wedi bod yn gefnogwr brwd o’r twrnamaint ers y cychwyn fel rhan o’u ymrwymiad ar gyfer Y Cwpan Ryder, gan adael gwaddol i’r digwyddiad ym mhob rhan o Gymru.

Mae Meistri Mini Shelter Cymru yn rhad ac am ddim i gystadlu ond mae gofyn i’r chwaraewyr i gefnogi Shelter Cymru drwy godi arian nawdd. Yn gysylltiedig â’r nawdd a godir ceir amrywiaeth o wobrau o ansawdd uchel wedi’u rhoi gan Nike Golf.

Meddai Louise Bennett, Pennaeth Codi Arian Shelter Cymru:

“Ma’en gyfle gwych i olffwyr ifanc i ddod at ei gilydd a chystadlu yn y gystadleuaeth Meistri Mini Cymru blynyddol a chyfle i’r rhai fydd yn cystadlu yn y ffeinal i chwarae ar gwrs byd enwog y Celtic Manor yng Nghasnewydd. Mae’r digwyddiad hwn wedi codi dros £50,000 i Shelter Cymru ers 2010 ac mae’r arian yn hanfodol i ni er mwyn helpu pobl sydd ag anghenion tai”

Mae’r rowndiau cychwynnol eisoes wedi dechrau a dyma restr o’r lleoliadau eraill ar gyfer y gystadleuaeth:

Clwb Golff Ynys Môn Dydd Llun 11 Gorffennaf
Clwb Golff Treffynnon Dydd Mawrth 12 Gorffennaf
Clwb Golff Pontnewydd Dydd Llun 18 Gorffennaf
Clwb Golff Llantrisant a Pontypridd Dydd Mawrth 19 Gorffennaf
Clwb Golff Pennard Dydd Llun 25 Gorffennaf
Clwb Golff Caerfyrddin Dydd Mercher 27 Gorffennaf

Yn dilyn y rowndiau rhagarweiniol, bydd y rowndiau cyn-derfynol yn cael eu cynnal yng Nghlwb Golff Aberystwyth ac yn dilyn hynny bydd y rownd derfynol yn cael ei chynnal ar gwrs golff y Celtic Manor ar 25 Hydref.

Bydd yr holl arian a godir yn mynd yn uniongyrchol i gefnogi gwaith Shelter Cymru yn ei 35ain flwyddyn o weithio i atal digartrefedd a chartrefedd gwael yng Nghymru. Llynedd, helpodd yr elusen 16,000 o bobl, a defnyddiodd 120,000 arall y Gwasanaeth Cyngor Arlein gan Shelter Cymru.